PŘEDSTAVENÍ FIRMY :
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. SIMONA CAHOVÁ

Zabývám se projektováním objektů všech typů, jsem schopná zpracovat vaše představy a požadavky s maximálním efektivitou vynaložených prostředků spojenou se zapracováním technologických zásad a způsobu provádění, které jsou podloženy realizací řady projektů.

 

Zpracuji pro Vás dokumentaci všech stupňů - od studie dle Vašich požadavků až po prováděcí dokumentaci včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, dále pak zastupování investorů před stavebním úřadem.

 

 Projekční práce:

 

Provádím veškerou projekční a inženýrskou činnost. Zabývám se tvorbou projektových dokumentací pro novostavby a stavební úpravy rodinných a bytových domů, výrobních a skladovacích hal, bytových jader a to ve všech fázích projektových prací:

  • studie stavby

  • projekt pro územní řízení

  • projekt pro stavební povolení a ohlášení staveb

  • projekt pro provedení stavby

  • projekt pro výběr dodavatele

  • skutečné provedení stavby

  • Dále pro Vás zpracuji projekty pro odstranění stavby, pasporty staveb, rekreační objekty, apod.


Historie projektu

Projektování staveb provádíme samostatně již od roku 1999.


Naši uživatelé

 

Naši uživatelé jsou především spokojení investoři.